Onze diensten

Training en supervisie

Sinds vijf jaar trainen we psychologen en andere gezondheidszorg-medewerkers in Nederland en België. Leren denken vanuit “waarom doe ik dit” voordat er beslist wordt “wat ga ik doen” geeft houvast in een therapie traject en helpt om complexe casussen te begrijpen en waar nodig maatwerk te leveren.

Tevens gebruiken we onze expertise in het geven van supervisie aan professionals die advies zoeken voor cassussen waarin extra ondersteuning nodig is. We werken steeds in kleine groepen zodat er voldoende tijd is om complexe casussen goed door te werken en er anderzijds steeds variatie is in problematieken en therapiestijlen.

Consultancy

Regelmatig wordt Factor Psy gevraag voor expert advies met betrekking tot training en behandelprogramma’s in organisaties.

In onderling overleg creëert Factor Psy aangepaste trainingen toegesneden op de noden van specifieke teams. Het opzetten of verduurzamen van procesgestuurde behandelprogramma’s in ACT kan hier onderdeel van zijn.

Alle workshops die Factor Psy voorziet, kunnen op maat gemaakt worden voor uw organisatie.

Therapie en coaching

Een persoonlijk traject kan starten vanuit het verlangen om als mens te groeien of om zicht te krijgen op terugkerende patronen in het leven.

Of iemand vastloopt of wil verkennen, vaak is hulp van een psycholoog zinvol om richting te geven aan deze zoektocht met strategieën die individuen kunnen helpen om (terugkerende) valkuilen te vermijden.

Elke begeleiding is individueel maatwerk. Cliënt stellen de duidelijke en betrokken aanpak op prijs.