Groepssupervisie planning

Aanmelden voor de groepssupervisie kan individueel of in groepjes van maximum vier personen. Bij minder dan vier deelnemers per groep, kan de supervisor kiezen om deze groep niet te laten doorgaan, tenzij er extra deelnemers worden gevonden, of kan de supervisor voorstellen om de individuele uurprijs aan te rekenen.

Hoe werkt het na aanmelding? De kandidaat supervisant krijgt een plaats in een supervisiegroep toegewezen. Beschikbare plaatsen worden verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Geïnteresseerden kunnen altijd een aanbod weigeren. Dit betekent echter dat zij weer op de wachtlijst geplaatst worden. Pas als er weer plaatsen beschikbaar zijn, kan er een nieuw voorstel gedaan worden aan de kandidaat supervisant. Na toekenning van een plaats in een groep, heeft men 5 werkdagen om deze plaats te bevestigen. Zonder bevestiging wordt de plaats na 5 werkdagen weer open gesteld voor anderen.

Voor annulerings-en leveringsvoorwaarden groepssupervisie: klik hier.