Klachtenprocedure Factor Psy

WORKSHOPS

Wanneer u een klacht heeft over één van de workshops van Factor Psy of over de bejegening kunt u contact opnemen met Lieve Bruyninx via email (lieve(at)FactorPsy.nl).

Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen zeven werkdagen een bevestiging dat uw bericht is ontvangen. Uw klacht zal binnen vier weken in behandeling worden genomen en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer het niet mogelijk is uw klacht af te handelen binnen vier weken zult u bericht ontvangen over de verwachte duur van afhandeling.

Wanneer u na onze reactie niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de volgende beroepsverenigingen:

– Het Nederlandstalig chapter van de Association for Contextual Behavioural Science (ACBSBeNe): www.acbsbene.com of de moedervereniging ACBS: www.contextualscience.org

-Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl

– De Vlaamse vereniging voor Gedragstherapie (VVGT): www.vvgt.be of haar of haar Nederlandse zusterorganisatie VGCT: www.vgct.nl

Deze beroepsorganisaties behandelen klachten over de inhoud van de cursus en ons functioneren als psycholoog en gedragstherapeut in de brede zin van het woord.  Het oordeel van deze beroepsinstanties wordt door ons als bindend opgevat en wij zullen eventuele maatregelen of adviezen zo snel mogelijk effectueren.

Factor Psy onderschrijft de beroepscode zoals deze is opgesteld door het NIP. Conform de wettelijke bepalingen zullen klachten en wijze van afhandeling geregistreerd worden en worden bewaard voor de duur van 2 jaar.

THERAPIE

Onafhankelijke Klachtenbehandeling Alle NVPA-therapeuten zijn gehouden aan de klachtenregeling die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Deze klachtenregeling is conform de nieuwe wetgeving WKKgz.
De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is! Als dat zo is dan kunt u het navolgende doen: * Praat hierover met uw therapeut. Dat kan ook via e-mail en/of telefonisch. Een wettelijk vertegenwoordiger kan dit ook voor u doen. De therapeut kan desgevraagd meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is. *

Als u er samen niet uitkomt dan kunt u dat kenbaar maken aan de beroepsvereniging. * De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie door en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Om de objectiviteit van uw klachtmelding zoveel mogelijk te waarborgen kunt u het klachten-informatieformulier invullen, uitprinten en opsturen naar het secretariaat van het NVPA. U kunt dit vinden op de NVPA-website (menu ‘Voor cliënten’).

De brochure “NVPA-Klachtrecht” is eveneens te vinden op de NVPA-website onder het tabblad ‘Voor cliënten’. Dit nieuwe Klachtrecht wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geschillencommissie, zoals b.v. het SCAG (https://www.scag.nl/ ). Op hun website kunt u het nodige lezen over wat zij precies doen.