Lieve Bruyninx

In 1997 ben ik afgestudeerd als psycholoog  aan de Universiteit van Gent (België). Sindsdien heb ik me bekwaamd als gedragstherapeut (geregistreerd bij de VVGT) met als specialisatie Acceptance and Commitment therapie (ACT) en Klinische Relational Frame Theory (RFT).

In 2006 ben ik in aanraking gekomen met ACT binnen mijn eigen therapie. Sindsdien is deze manier van kijken bepalend in mijn werk alsook in mijn persoonlijk leven. Dit heeft er in september 2018 toe geleid dat ik Factor Psy gestart ben, van waaruit ik therapie, supervisie en opleidingen aanbied.

In de afgelopen jaren, onder supervisie van Prof. dr. Yvonne Barnes-Holmes, heb ik me grondig verdiept in de kernconcepten en de toepassing van Relational Frame Theory (RFT) om mijn ACT-werk meer precisie en diepgang te geven. Momenteel integreer ik RFT en ACT in alle aspecten van mijn therapeutische werk. Hierdoor hebben mijn supervisies en trainingen een sterke focus op functionele analyse en op elementaire gedragsprocessen. Het doel is steeds transformatieve individuele verandering en therapeutische vaardigheden te faciliteren. Ik heb in de afgelopen jaren specifieke expertise opgebouwd in ervaringsgericht werk, het gebruik van metaforen en het creëren van een veilige therapeutische relatie. Via Factor Psy bied ik therapie, leertherapie en supervisie aan  en ik geef workshops en trainingen. Ik ben Supervisor-Gedragstherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)