Lieve Bruyninx

Mijn werk typeert zich door betrokkenheid, scherp inzicht, directheid en humor. Ik vind het belangrijk om mijn werk met veel hart te kunnen doen zonder precisie en evidence-based werken uit het oog te verliezen.

Training en therapie, voor hulpverleners en cliënten, zijn altijd gericht op duurzame verandering en persoonlijke groei. Mijn trainingen hebben als doel professionals een breed scala aan vaardigheden te bieden: van het verbinden in de therapeutische relatie en het bouwen van veiligheid, tot het analyseren van complex menselijk gedrag.

In 2006 ben ik in aanraking gekomen met ACT . Sindsdien is deze manier van kijken bepalend in mijn werk en in mijn persoonlijk leven. Dit heeft er in september 2018 toe geleid dat ik Factor Psy gestart ben, om zowel opleidingen, supervisie en therapie te kunnen aanbieden.

In de afgelopen jaren, onder supervisie van Prof. dr. Yvonne Barnes-Holmes, heb ik me grondig verdiept in de kernconcepten en de toepassing van Relational Frame Theory (RFT) om mijn ACT-werk meer precisie en diepgang te geven. Momenteel integreer ik RFT en ACT in alle aspecten van mijn therapeutische werk. Hierdoor hebben mijn therapieën en trainingen een sterke focus op functionele analyse en op elementaire gedragsprocessen. Het doel is steeds transformatieve individuele verandering en therapeutische vaardigheden te faciliteren.

In 1997 ben ik afgestudeerd als psycholoog  aan de Universiteit van Gent (België). Sindsdien heb ik me bekwaamd als gedragstherapeut (geregistreerd bij de VVGT) met als specialisatie Acceptance and Commitment therapie (ACT), Relational Frame Theory (RFT) en Process-Based Behavioral Therapy (PBBT).

Ik ben erkend als Peer Reviewed ACT Trainer door de internationale ACT vereniging (ACBS), psycholoog NIP en Supervisor-Gedragstherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).

Partners waarmee ik nauw samenwerk

Organisaties waar ik lid van ben