Supervisie

Lieve Bruyninx en Roy Thewissen organiseren langlopende groepssupervisie met RFT principes als uitgangspunt. De supervisie loopt in principe over de duur van een jaar (of langer). We doen dit omdat het onze eigen ervaring is dat veel supervisie nodig is om het werken met Verbale Functie Analyses (VFA) goed onder de knie te krijgen. Deelnemers kunnen per blok opnieuw kiezen of ze willen deelnemen.

Er wordt gewerkt in groepjes van 3. Dit zijn de data voor schooljaar 2019-2020:

Blok 1: Gestart
Blok 2: Gestart
Blok 3: donderdag: 23-4, 7-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7 en vrijdag: 24-4, 8-5, 29-5, 12-6, 26-6, 10-7

Inschrijven gebeurt per blok
Kosten groepssupervisie: deelname per blok aan 420 euro (6*70 euro)
Individuele supervisie is beperkt mogelijk aan 100 euro per uur

Deze cyclus wordt georganiseerd in samenwerking met Prof. Dr. Y. Barnes-Holmes. Nederlandse of Engelse workshops (theoretisch of experiëntiëel) gegeven door haar team zijn een goede voorbereiding voor deze supervisie. Data via ons te bekomen of via acbsbene.com.

Voor meer info en aanmelding zie Groepssupervisie planning.